Niniejsza Umowa Warunków Użytkowania („Umowa”) jest prawnie wiążącą umową między abailablebailbonds.com a Tobą, członkiem („Członek”), dotyczącą korzystania z Witryny internetowej abailablebailbonds.com oraz wszelkich usług, funkcji, treści lub aplikacje oferowane w domenie abailablebailbonds.com („Witryna”).

Korzystając z Witryny, zgadzasz się przestrzegać warunków niniejszej Umowy. abailablebailbonds.com może od czasu do czasu zmieniać, modyfikować, dodawać lub usuwać fragmenty niniejszej Umowy, a takie zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich w Witrynie. Dalsze korzystanie z Witryny po takich zmianach oznacza akceptację nowej Umowy.

Termin „Użytkownik” odnosi się do Gościa lub Członka. Użytkownik jest upoważniony do korzystania z Usług (bez względu na to, czy jego dostęp lub użytkowanie jest zamierzone), jeśli zgadza się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i niniejszej Umowy. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Umową. Jeśli się z tym nie zgadzasz, powinieneś natychmiast opuścić Serwis i zaprzestać korzystania z Usług. Jeśli chcesz zostać Członkiem, komunikować się z innymi Członkami i korzystać z Usług, musisz przeczytać niniejszą Umowę i wyrazić zgodę podczas procesu Rejestracji.

 

1. Użytkowanie i zakończenie

Aby zarejestrować się jako członek, musisz mieć ukończone 18 lat. Jeśli masz mniej niż 18 lat, nie możesz zarejestrować się i zostać członkiem lub uzyskać dostęp do Witryny. Rejestrując się jako członek, oświadczasz i gwarantujesz, że masz ukończone 18 lat. Jeśli uważamy, że masz mniej niż 18 lat lub ktokolwiek ma lub korzysta z Twojego konta ma mniej niż 18 lat, Twój profil może zostać usunięty, a Twoje członkostwo może zostać zakończone bez ostrzeżenia i bez zwrotu opłat członkowskich i usług. Nie udostępniaj swojego konta, właściciel konta ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie swojego konta, niezależnie od użytkownika. Członek rozumie i zgadza się dołożyć starań w dobrej wierze, aby postępować zgodnie ze wskazówkami abailablebailbonds.com w zakresie korzystania z Witryny, w tym między innymi aktywnego korzystania z Witryny. abailablebailbonds.com zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zakończenia członkostwa ze skutkiem natychmiastowym z dowolnego powodu, z powiadomieniem lub bez. Możesz wypowiedzieć swoje członkostwo w dowolnym momencie z dowolnego powodu, przekazując abailablebailbonds.com pisemne powiadomienie o takim zamiarze pocztą elektroniczną. Członkowie są automatycznie usuwani z listy aktywnych członków po 3 miesiącach braku aktywności. abailablebailbonds.com może od czasu do czasu modyfikować niniejszą Umowę, a taka modyfikacja będzie obowiązywać po opublikowaniu przez abailablebailbonds.com na Stronie internetowej abailablebailbonds.com. Zgadzasz się na przestrzeganie wszelkich zmian w niniejszej Umowie podczas korzystania z usług abailablebailbonds.com po opublikowaniu takiej modyfikacji. Dlatego ważne jest, aby regularnie przeglądać niniejszą Umowę, aby upewnić się, że jesteś na bieżąco z wszelkimi zmianami.

 

2. Prawa własności

Witryna wykorzystuje i zawiera zastrzeżone prawa własności intelektualnej będące własnością lub licencjonowane przez abailablebailbonds.com. Korzystanie z Witryny nie może być interpretowane jako przyznanie użytkownikowi jakichkolwiek praw ani licencji do takich praw własności intelektualnej, z wyjątkiem informacji znajdujących się w domenie publicznej. W odniesieniu do wszelkiej pomocy, jaką możesz udzielić w ulepszaniu lub rozwijaniu Witryny, w tym między innymi w zakresie pomysłów, projektów, planów lub know-how, zgadzasz się przyznać abailablebailbonds.com wieczystą, ogólnoświatową, w pełni opłaconą, nieodwołalna, zbywalna licencja na używanie i sublicencjonowanie własności intelektualnej zawartej w takiej pomocy.

 

3. Zachowanie członka

Zgadzasz się, że nie będziesz przesyłać, rozpowszechniać ani powielać w Witrynie:

 1. Wszelkie materiały chronione prawem autorskim, znaki towarowe lub inne informacje zastrzeżone bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody właściciela takich praw własności; w tym między innymi muzyka, zdjęcia i treści wideo.
 2. Wszelkie materiały zawierające przemoc, groźby, obraźliwe, o charakterze jednoznacznie seksualnym, obsceniczne, obraźliwe, nienawistne, uwłaczające, zniesławiające, oszczercze lub rasistowskie, etniczne lub w inny sposób budzące sprzeciw.
 3. Wszelkie materiały promujące nielegalną działalność.
 4. Spam, wiadomości-śmieci lub inne materiały w celach komercyjnych.
 5. Fałszywy lub wprowadzający w błąd materiał.
 6. Wszelkie materiały, które zawierają wirusy, błędy, robaki lub inny kod komputerowy, pliki lub programy przeznaczone do przerywania, niszczenia lub ograniczania funkcjonalności oprogramowania lub sprzętu komputerowego lub sprzętu telekomunikacyjnego.

Ponadto zgadzasz się, że

 1. Witryna jest dostępna wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego
 2. Nie będziesz korzystać z Serwisu w sposób niezgodny z prawem.
 3. Nie będziesz używać ani próbować korzystać z konta innego Członka ani tworzyć fałszywej tożsamości w Witrynie.
 4. Nie udostępnisz nikomu swojego konta.

4. Treści członków opublikowane na stronie internetowej

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za treści, które publikujesz lub wyświetlasz w Witrynie lub przekazujesz innym Członkom (łącznie „Treści Członków”). Zgadzasz się, że abailablebailbonds.com może i będzie przeglądać i usuwać lub usuwać wszelkie Treści Członków, które według własnego uznania naruszają niniejszą Umowę lub mogą być obraźliwe, nielegalne lub mogą naruszać prawa, szkodzić lub zagrażać bezpieczeństwu Członków lub innych osób . abailablebailbonds.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Treści Członków, nie ma obowiązku modyfikowania lub usuwania nieodpowiednich Treści Członków ani nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie Członka, który przesyła takie Treści Członków. Zamieszczając Treści Członka w dowolnej części Witryny, automatycznie udzielasz oraz oświadczasz i gwarantujesz, że masz prawo do udzielenia abailablebailbonds.com nieodwołalnej, wieczystej, niewyłącznej, zbywalnej, w pełni opłaconej, ogólnoświatowej licencji ( z prawem do udzielania sublicencji) do używania, kopiowania, wykonywania, edytowania, dodawania, wyświetlania, ponownego formatowania, tłumaczenia, fragmentów (w całości lub w części) i rozpowszechniania takich informacji i treści oraz do przygotowywania prac pochodnych lub włączania do innych prac , takich informacji i treści oraz udzielać i autoryzować sublicencji na powyższe. Niniejsza licencja wygasa w momencie usunięcia przez użytkownika takich Treści członkowskich z Witryny. Wszystkie opublikowane i przesłane treści wszelkiego rodzaju pozostają własnością członka, który je przesłał. abailablebailbonds.com działa jako dostawca usług internetowych (OSP) zgodnie z postanowieniami ustaw o prawach autorskich DMCA i OCILLA. abailablebailbonds.com nie zatwierdza wstępnie treści członków i może nie być świadomy naruszenia praw autorskich, dopóki nie zostanie powiadomiony. Po otrzymaniu powiadomienia abailablebailbonds.com twierdzi, że jest to Safe Harbor i będzie postępować zgodnie z procedurami określonymi w warunkach ustaw o prawach autorskich DMCA i OCILLA.Powiadomienie o naruszeniu praw autorskich (patrz punkt 6)

 

Prosimy o staranne wybieranie informacji, które zamieszczasz na abailablebailbonds.com i które przekazujesz innym Użytkownikom. Twój profil abailablebailbonds.com nie może zawierać następujących elementów: numerów telefonów, adresów pocztowych, nazwisk ani żadnych zdjęć zawierających nagość lub obsceniczne, lubieżne, nadmiernie brutalne, napastliwe, erotyczne lub w inny sposób budzące zastrzeżenia tematy. Pomimo tego zakazu, informacje dostarczone przez innych Członków abailablebailbonds.com (na przykład w ich Profilu) mogą zawierać niedokładne, nieodpowiednie, obraźliwe lub obraźliwe materiały, produkty lub usługi, a abailablebailbonds.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ten materiał. Jeśli dowiesz się o niewłaściwym korzystaniu z usług abailablebailbonds.com przez jakąkolwiek osobę, skontaktuj się z abailablebailbonds.com lub kliknij łącze „Zgłoś” u dołu dowolnej strony abailablebailbonds.com.

 

5. Linki do innych stron internetowych

Strona zawiera linki do innych stron internetowych. abailablebailbonds.com nie ponosi odpowiedzialności za treść, dokładność lub opinie wyrażane w takich Witrynach, a takie Witryny są wstępnie zatwierdzane lub sprawdzane pod kątem dokładności lub kompletności przez abailablebailbonds.com. Włączenie jakiejkolwiek połączonej Witryny do Witryny lub za jej pośrednictwem nie oznacza zgody ani poparcia połączonej Witryny przez abailablebailbonds.com. Linki do witryn uznane za naruszające nasze warunki korzystania z usługi (wszelkie zdjęcia zawierające nagość lub obsceniczne, lubieżne, nadmiernie brutalne, nękające, erotyczne lub w inny sposób budzące zastrzeżenia tematy itp.) mogą zostać usunięte. Jeśli zdecydujesz się opuścić witrynę internetową abailablebailbonds.com i uzyskać dostęp do tych witryn stron trzecich, robisz to na własne ryzyko.

 

6. Powiadomienie o naruszeniu praw autorskich

 • Jeśli uważasz, że Twoja praca została skopiowana w sposób, który stanowi naruszenie praw autorskich, przekaż agentowi ds. praw autorskich abailablebailbonds.com następujące informacje wymagane przez Ustawę o ograniczeniu odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich online w ustawie Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. ¤ 512:
 • Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone.
 • Identyfikacja dzieła praw autorskich, które rzekomo zostało naruszone, lub, jeśli wiele dzieł chronionych prawami autorskimi w jednej witrynie internetowej jest objętych jednym powiadomieniem, reprezentatywna lista takich dzieł w tej witrynie.
 • Identyfikacja materiału, który rzekomo narusza lub jest przedmiotem działań naruszających prawo i który ma zostać usunięty lub do którego dostęp ma być wyłączony, oraz informacje wystarczające do zlokalizowania materiału.
 • Informacje wystarczające, aby umożliwić nam skontaktowanie się ze stroną składającą skargę.
 • Oświadczenie, że strona składająca skargę jest przekonana w dobrej wierze, że wykorzystanie materiału w sposób będący przedmiotem skargi nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub przepisy prawa.
 • Oświadczenie, że informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne i pod karą krzywoprzysięstwa, że ​​strona skarżąca jest upoważniona do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które rzekomo zostało naruszone.

Skontaktuj się z wyznaczonym przedstawicielem ds. praw autorskich, podając szczegółowe informacje dotyczące zgłoszonego naruszenia oraz zawiadomienie o usunięciu. Z agentem ds. praw autorskich abailablebailbonds.com w celu powiadomienia o roszczeniach dotyczących naruszenia praw autorskich dotyczących tej witryny lub dotyczących tej witryny można się skontaktować, pisząc na adres:

 

abailablebailbonds.com Agent ds. praw autorskich
Powiadomienie o naruszeniu praw autorskich

Licencja udzielona abailablebailbonds.com nie jest wyłączna (co oznacza, że ​​możesz udzielać licencji na swoje Treści każdemu innemu oprócz abailablebailbonds.com), jest w pełni opłacona i wolna od tantiem (co oznacza, że ​​abailablebailbonds.com nie jest zobowiązany do zapłaty za korzystanie z publikowanych przez Ciebie Treści), podlegający sublicencjonowaniu (aby abailablebailbonds.com mógł korzystać ze swoich podmiotów stowarzyszonych i podwykonawców, takich jak internetowe sieci dostarczania treści w celu dostarczania i rozpowszechniania Treści członkowskich abailablebailbonds.com) i na całym świecie (ponieważ Internet i abailablebailbonds.com mają zasięg globalny). Niniejsza licencja wygasa w momencie usunięcia przez Ciebie Treści z Witryny abailablebailbonds.com. Licencja nie daje abailablebailbonds.com prawa do sprzedaży Twoich Treści. Licencja przyznaje abailablebailbonds.com prawo do rozpowszechniania Twoich Treści poza witryną abailablebailbonds.com za pośrednictwem indeksowania w wyszukiwarkach, kanałów RSS i skopiowanych linków.

 

Ty, użytkownik, zgadzasz się zapłacić za wszelkie tantiemy, opłaty i wszelkie inne pieniądze należne jakiejkolwiek osobie z powodu jakiejkolwiek Treści opublikowanej przez Ciebie na lub za pośrednictwem Witryny abailablebailbonds.com.

 

Witryna abailablebailbonds.com zawiera Treści Użytkowników i innych licencjodawców abailablebailbonds.com. Z wyjątkiem Treści publikowanych przez Ciebie, nie możesz kopiować, modyfikować, tłumaczyć, publikować, transmitować, transmitować, rozpowszechniać, wykonywać, wyświetlać lub sprzedawać jakichkolwiek treści pojawiających się na lub za pośrednictwem Witryny abailablebailbonds.com.

 

7. Zastrzeżenie

abailablebailbonds.com ma prawo, według własnego uznania, usunąć lub ograniczyć dostęp do wszelkich materiałów przesłanych przez Członka, które jego zdaniem naruszają warunki niniejszej Umowy lub są niezgodne z polityką abailablebailbonds.com. Niezależnie od tego prawa, abailablebailbonds.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały przesłane przez Członka, w tym między innymi za dokładność materiału lub zachowanie Członka w ramach

 

Strona internetowa lub offline. Witryna jest dostarczana „TAK JAK JEST”, a abailablebailbonds.com nie gwarantuje funkcjonalności Witryny ani określonego wyniku korzystania z Witryny. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że abailablebailbonds.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy lub awarie usług, utratę lub uszkodzenie danych, ataki na Stronę ze strony osób trzecich, jakiekolwiek awarie techniczne w dowolnym momencie świadczenia usług Strony lub wymuszenie wyższa. abailablebailbonds.com wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za straty lub szkody, w tym obrażenia ciała lub śmierć, wynikające z korzystania z Witryny lub jakichkolwiek treści publikowanych w Witrynie lub jakichkolwiek interakcji między Członkami, zarówno online, jak i offline. abailablebailbonds.com WYRAŹNIE WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZANIA PRAW.

 

8. Ograniczenie odpowiedzialności

abailablebailbonds.com NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ANI OSÓB TRZECICH ZA UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ KORZYSTANIA, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI, UTRATĘ DANYCH LUB KOSZTÓW NABYCIA TOWARÓW, TECHNOLOGII LUB USŁUG ZAMIENNYCH, KOSZTÓW ZABEZPIECZENIA LUB POŚREDNIO , SZKODY SZCZEGÓLNE LUB WTÓRNE WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA ZE STRONY LUB NINIEJSZEJ UMOWY LUB ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z SERWISU. NIEZALEŻNIE OD JAKICHKOLWIEK POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY ODPOWIEDZIALNOŚCI Abailablebailbonds.com WOBEC UŻYTKOWNIKA Z JAKICHKOLWIEK PRZYCZYN BĘDZIE OGRANICZONA DO KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA na rzecz abailablebailbonds.com (z wyłączeniem USŁUG ZEWNĘTRZNYCH SERWISU NASZYCH FIRM) OKRES CZŁONKOSTWA.

 

9. Odszkodowanie

Zgadzasz się zabezpieczyć i zabezpieczyć abailablebailbonds.com, jej członków kierownictwa, dyrektorów, pracowników, agentów, filie i podmioty stowarzyszone przed wszelkimi stratami, odpowiedzialnością, roszczeniami lub żądaniami, w tym honorariami adwokackimi, poniesionymi przez jakąkolwiek stronę trzecią z powodu lub w wyniku Twojego użytkowania Witryny, wszelkie treści, które przesyłasz, korzystanie z treści w Witrynie, naruszenie niniejszej Umowy lub naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich.

 

Zgadzasz się zabezpieczyć abailablebailbonds.com, jej spółki zależne i stowarzyszone oraz ich odpowiednich funkcjonariuszy, agentów, partnerów i pracowników przed wszelkimi stratami, odpowiedzialnością, roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnionymi honorariami adwokackimi, poniesionymi przez jakąkolwiek stronę trzecią w wyniku lub w wyniku korzystania przez Ciebie z Witryny abailablebailbonds.com z naruszeniem niniejszej Umowy i/lub w wyniku naruszenia niniejszej Umowy i/lub jakiegokolwiek naruszenia Twoich oświadczeń i gwarancji określonych powyżej i/lub jakichkolwiek Treści, które Ty post na Stronie internetowej abailablebailbonds.com lub za pośrednictwem Usług abailablebailbonds.com powoduje, że abailablebailbonds.com ponosi odpowiedzialność wobec innej osoby.

 

10. Privacy Policy

Kliknij tutaj zapoznać się z polityką prywatności abailablebailbonds.com.

 

11. Sprzeczanie się

Niniejsza Umowa oraz wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub korzystania z Witryny podlegają prawu stanu Connecticut bez odniesienia do jego postanowień dotyczących kolizji praw. Wszelkie spory związane w jakikolwiek sposób z Witryną (w tym odwiedziny lub korzystanie z Witryny) będą przekazywane do poufnego arbitrażu w Waterbury, Connecticut, z wyjątkiem przypadków, w których w jakikolwiek sposób naruszyłeś lub groziłeś naruszeniem praw własności lub intelektualnej prawa własności abailablebailbonds.com lub któregokolwiek z jej podmiotów stowarzyszonych, możemy dochodzić nakazu sądowego lub innego odpowiedniego zadośćuczynienia w dowolnym sądzie stanowym lub federalnym właściwej jurysdykcji. W celu uzyskania takiej ulgi, niniejszym wyrażasz zgodę na i zrzekasz się wszelkich zarzutów braku osobistej jurysdykcji i braku wygody forum w odniesieniu do niewyłącznego miejsca i jurysdykcji stanowych i federalnych sądów Connecticut. Arbitraż na podstawie niniejszej Umowy będzie prowadzony zgodnie z zasadami obowiązującymi w American Arbitration Association. Orzeczenie arbitra jest wiążące i może zostać wpisane jako orzeczenie w dowolnym sądzie właściwej jurysdykcji. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, żaden arbitraż na mocy niniejszych Warunków użytkowania nie będzie łączony z arbitrażem z udziałem jakiejkolwiek innej strony podlegającej niniejszym Warunkom użytkowania, czy to w drodze postępowania arbitrażowego grupowego, czy w inny sposób. Wszelkie roszczenia, działania lub postępowanie z Twojej strony związane w jakikolwiek sposób z Witryną (w tym Twoja wizyta lub korzystanie z Witryny) muszą zostać wszczęte w ciągu jednego (1) roku od powstania przyczyny powództwa lub zostać na zawsze uchylone i przedawnione.

 

Spory członkowskie. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje interakcje z innymi członkami abailablebailbonds.com. abailablebailbonds.com zastrzega sobie prawo, ale nie ma obowiązku monitorowania sporów między Tobą a innymi Członkami.

 

12) Kontrakt:

Twoja umowa z abailablebailbonds.com jest „Umową na czas” i nie obejmuje kosztów, opłat, sprzętu, oprogramowania lub czasu na usługi stron trzecich, które mogą być związane ze świadczeniem naszych usług naszym klientom indywidualnym. . Klienci są odpowiedzialni za swoje koszty wobec zewnętrznych dostawców usług. W przypadku, gdy zobowiązanie klienta do zakupu oprogramowania, sprzętu, uiszczenia opłaty, zapłacenia za czas, w tym obsługę klienta od zewnętrznego dostawcy, uniemożliwia wykonanie usługi z możliwością wykupu kaucji, klient wymachuje zakończeniem tej usługi, a opłata za kaucję za czas będzie nie podlega zwrotowi.

 

13. Różnorodny

Niniejsza Umowa wraz z Polityką Prywatności zawiera całość porozumienia pomiędzy abailablebailbonds.com a Tobą, dotyczące przedmiotu niniejszej Umowy. Niezdolność abailablebailbonds.com do wykonania lub wyegzekwowania jakiegokolwiek prawa wynikającego z niniejszej Umowy nie będzie uważana za zrzeczenie się tego prawa ani nie będzie działać w celu zablokowania wykonywania lub egzekwowania go w dowolnym momencie lub w późniejszym czasie. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne, pozostała część Umowy pozostanie ważna i wykonalna zgodnie z jej warunkami.

 

Niniejsza Umowa jest akceptowana w momencie korzystania przez Ciebie z Witryny abailablebailbonds.com lub którejkolwiek z Usług abailablebailbonds.com i jest dodatkowo potwierdzona przez Ciebie jako Członka. Niniejsza Umowa stanowi całość umowy między Tobą a abailablebailbonds.com w zakresie korzystania z Usług abailablebailbonds.com. Niezdolność abailablebailbonds.com do wykonania lub wyegzekwowania jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszej Umowy nie będzie działać jako zrzeczenie się takiego prawa lub postanowienia. Tytuły sekcji w niniejszej Umowie służą wyłącznie wygodzie i nie mają skutków prawnych ani umownych. abailablebailbonds.com jest znakiem towarowym firmy abailablebailbonds.com, Inc. Niniejsza Umowa działa w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszej Umowy jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, postanowienie to uznaje się za możliwe do oddzielenia od niniejszej Umowy i nie wpływa na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

 

abailablebailbonds.com zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do odrzucenia, odmowy zamieszczenia lub usunięcia wszelkich postów (w tym prywatnych wiadomości) przez Ciebie lub do ograniczenia, zawieszenia lub zablokowania dostępu do całości lub części serwisu abailablebailbonds.com Witryna w dowolnym momencie, z dowolnego powodu lub bez powodu, z uprzednim powiadomieniem lub bez oraz bez odpowiedzialności lub zwrotu jakichkolwiek opłat.

 

Opłaty. Przyjmujesz do wiadomości, że abailablebailbonds.com zastrzega sobie prawo do pobierania opłat za Usługi abailablebailbonds.com i do zmiany opłat od czasu do czasu według własnego uznania. Jeśli abailablebailbonds.com zakończy Twoje członkostwo z powodu naruszenia Umowy, nie będziesz uprawniony do zwrotu niewykorzystanej części jakichkolwiek opłat.

Hasła. Kiedy zarejestrujesz się, aby zostać Członkiem, zostaniesz również poproszony o wybranie hasła. Ponosisz całkowitą odpowiedzialność za zachowanie poufności swojego hasła. Zgadzasz się nie używać konta, nazwy użytkownika ani hasła innego Członka w żadnym momencie ani nie ujawniać swojego hasła osobom trzecim. Zgadzasz się niezwłocznie powiadomić abailablebailbonds.com, jeśli podejrzewasz nieautoryzowane użycie Twojego konta lub dostępu do Twojego hasła. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek wykorzystanie swojego konta.

Użytek niekomercyjny przez członków. Usługi abailablebailbonds.com są przeznaczone wyłącznie do osobistego użytku Członków i nie mogą być wykorzystywane w związku z jakimikolwiek przedsięwzięciami komercyjnymi, z wyjątkiem tych, które są wyraźnie zatwierdzone lub zatwierdzone przez abailablebailbonds.com. Nielegalne i/lub nieautoryzowane korzystanie z Usług abailablebailbonds.com, w tym zbieranie nazw użytkowników i/lub adresów e-mail Członków za pomocą środków elektronicznych lub innych w celu wysyłania niechcianych wiadomości e-mail lub nieautoryzowanego umieszczania w ramkach lub linków do Witryny abailablebailbonds.com jest zabronione. Reklamy komercyjne, linki partnerskie i inne formy nagabywania mogą zostać usunięte z profili członków bez powiadomienia i mogą skutkować wygaśnięciem przywilejów członkowskich. W przypadku nielegalnego lub nieautoryzowanego korzystania z Usług abailablebailbonds.com zostaną podjęte odpowiednie kroki prawne.

abailablebailbonds.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowe lub niedokładne Treści zamieszczone na Stronie internetowej abailablebailbonds.com lub w związku z Usługami abailablebailbonds.com, spowodowane przez Użytkowników Usług abailablebailbonds.com lub przez jakiekolwiek sprzętu lub oprogramowania związanego lub wykorzystywanego w Usługach abailablebailbonds.com.

Contact Us

Contact Us

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input