Toll Free: 877- 899-2245 Local: 860-221-5565

 W Stanach Zjednoczonych uważa się cię za niewinnego, dopóki nie zostanie udowodniony jego winy. Jest to fundamentalny kamień węgielny, na którym opiera się zwolnienie za kaucją przed rozprawą.

Masz następujące niezbywalne prawa podczas procesu zwolnienia za kaucją:

  • Prawo do poznania zarzutów.
  • Prawo do domniemania niewinności. Zatrzymanie bez określonych zarzutów jest zabronione.
  • Prawo do nienadmiernej kaucji.
 
W Abailable Bail Bonds upewniamy się, że znasz swoje prawa i pomagamy Ci je chronić. Jako klient Abailable Bail Bonds, Twoje prawa będą zawsze przestrzegane.
 
W AbailableBail Bonds:
 
  • Każdy klient ma prawo do uprzejmej i szybkiej obsługi.
  • Każdy klient ma prawo do pełnego ujawnienia swoich zobowiązań jako współsygnatariusza.
  • Każdy klient i poręczyciel ma prawo do otrzymania kopii wszystkich dokumentów dotyczących jego/jej kaucji i gwarancji.
  • Każdy klient ma prawo oczekiwać uczciwości i uczciwości od wszystkich pracowników Abailable Bail Bond.

 

Contact Us

Contact Us

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input